Wytyczne projektowe dla przestrzeni lokalnych

Przedstawiamy Państwu wytyczne projektowe dla dwóch przestrzeni lokalnych w dzielnicy Jasień:
1) rejon Zielonego Stawu (okolice ul. Potęgowskiej)
2) rejon skrzyżowania ul. Damroki i Kartuskiej.

Wytyczne zostały one opracowane przez Zespół Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu Biura Rozwoju Gdańska.

Pobierz

REJON ZIELONEGO STAWU

Pobierz

REJON UL. DAMROKI