XXIII Sesja Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, dnia 9. maja 2022 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady XXII sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu poniedziałek 16. maja 2022 roku, o godz. 18.00, w budynku ROD Imienia A. Lendziona, ul. Tadeusza Jasińskiego 10G, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Spotkanie z Zarządem ROD Imienia A. Lendziona, omówienie możliwości współpracy.

4. Sprawozdanie Zarządu Rady Dzielnicy Jasień z działań bieżących.

5. Sprawy wniesione po zwołaniu obrad, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

Tomasz Torcz