Dokumenty

STATUT
RADY DZIELNICY JASIEŃ
tekst pierwotny

Pobierz

Statut Rady Dzielnicy Jasień
Uchwała Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

STATUT
RADY DZIELNICY JASIEŃ
tekst jednolity

Pobierz

Statut Rady Dzielnicy Jasień
tekst jednolity

UCHWAŁY

BUDŻETY

KOMPETENCJE

Pobierz

Zapoznaj się z zakresem kompetencyjnym Rady Dzielnicy Jasień

SPRAWOZDANIA