Zmiana organizacji ruchu na Jabłoniowej w rejonie skrzyżowania z Leszczynową i Turzycową

W związku z likwidacją tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Jabłoniowej z Leszczynową i Turzycową przez NDI wielu mieszkańców wyraziło swoje zaniepokojenie tą sytuacją. Podnoszono przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu. Rada Dzielnicy po otrzymaniu 19 grudnia 2019 r. potwierdzenia tego faktu natychmiast zainterweniowała w ZDiZ i złożyła wniosek o przywrócenie organizacji ruchu uwzględniającej tymczasowe rondo. 

10 stycznia ZDiZ odtworzy rondo i przywróci organizację ruchu, która świetnie się tu sprawdziła.