Historia Jasienia

Fotografie ukazujące zmieniający się Jasień

Autor zamieszczonych fotografii zastrzegł możliwość dalszej publikacji fotografii po uzyskaniu jego zgody.