Radni

ZARZĄD DZIELNICY

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

NOWICKA Magdalena

Trzecią kadencję pełnię funkcję przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Jasień.
W dzielnicy Jasień mieszkam od 1993 roku.
Przez wiele lat byłam przewodniczącą Rady Rodziców w SP 85.
Zawód: inżynier mechanik budownictwa okrętowego.
Hobby: muzyka, malarstwo, dziennikarstwo – przez ponad 20 lat wydawałam i redagowałam jasieńską gazetę dzielnicową, jestem autorką książki o historii Jasienia.

Zastępca Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy

ZIĘTARA Kamil

Radna​

BUJARSKA Ewa

Radna

RYBANDT Lidia

PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY I RADNI

Przewodniczący Rady Dzielnicy

TORCZ Tomasz

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

DUBIEC Michał

Radny

ALEKSIEJUK Adam

Radna​

DRAPELLA Anna

Radny

KOMOROWSKI Tomasz

Radna

PLUTO PRONDZINSKA Małgorzata

Radny

KOPEĆ Łukasz

Radny

KRYNIEWSKI Marek

Radna

RAKOCZY Teresa

Radna

STYFI Magdalena

Radna

SZUMICHORA Anna

Śp. ZBROSZCZYK-LEWANDOWSKA Aleksandra - pełniła rolę Członka Zarządu Rady Dzielnicy Jasień w latach 2019-2020r.

Była absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logistyki i Transportu Międzynarodowego na Akademii Morskiej w Gdyni. Studiowała na kierunku podyplomowym – Systemy Informacji Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego w Gdańsku w zespole Transportu i Infrastruktury Technicznej. W ramach pracy zawodowej brała czynny udział w działaniach dotyczących planów zrównoważonej mobilności oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.